Realizace – dodávka a montáž dopravního značení

Teprve na základě dokončeného a schváleného pasportu a projektu dopravního značení se může provádět výměna, doplnění a osazení dopravního značení na komunikacích obce. V žádném případě nelze provádět změny v dopravním značení bez vyjádření dotčených orgánů (viz. Pasport a projekt dopravního značení). Tyto práce by měly provádět pouze firmy s příslušným oprávněním k této činnosti.

Jen v posledních letech jsme zrealizovali výměnu dopravního značení v cca 150 obcích a městech v ČR. (viz vybrané reference)

Všechny používané prvky, tzn. štít značky, sloupek, bezpečnostní patka, objímky apod. mají vždy veškerá potřebná schválení a certifikáty.

Na reflexivitu dopravních značek poskytujeme záruku 7 let.

Provádíme také realizaci vodorovného dopravního značení.