Pasport místních komunikací

Pasport místních komunikací je základní a nezbytnou formou evidence místních komunikací v obcích a městech. Mít zpracovaný aktuální pasport místních komunikací je povinností všech obcí a měst v České republice.

Rozsah a způsob zpracování řeší vyhláška č 104/1997 Sb., která je prováděcím předpisem Zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb.

Pasport místních komunikací zahrnuje:

  • Rozdělení místních komunikací do kategorií (I. – IV. třídy)
  • Zmapování místních komunikací (délky, šířky, povrchy…)
  • Zmapování příslušenství místních komunikací (odvodnění, obruby, zábradlí…)
  • Přenesení zmapovaných podkladů do přehledných map a tabulek
  • Zaevidování objektů na místních komunikacích (mosty, lávky, přejezdy…)
  • Zakreslení stávajících účelových komunikací
  • Přehled vlastníků pod místními komunikacemi
  • Plán zimní údržby